Ajuntament de Bunyola

Procés selectiu unificat de places de policia local dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma
Publicat la llista provisional de persones aspirants que han superat el tercer exercici, prova d'aptitud psicològica i de personalitat, de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma.
Les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar reclamacions o sol·licitar la revisió de l'exercici (del 12 al 16 de juliol).

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, i en cas de presentar la sol·licitud de revisió a un registre diferent al de l'EBAP, s'ha d’avançar l'escrit al Tribunal mitjançant fax (971 177 620) o mitjançant l’adreça de correu electrònic: <formaciopolicial@ebap.caib.es>.

En una propera comunicació es publicaran les dates orientatives en les que s'obrirà el termini perquè les persones aspirants que han superat la fase d'oposició, acreditin els mèrits davant el Tribunal Qualificador."
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge